25 Premios Universitat-Societat

Sobre els
PremIs
UniversiTat-
Societat

Promoguts i organitzats pel Consell Social de la Universitat de València en col·laboració amb la Fundació Universitat-Empresa (ADEIT).

Durant més de vint anys d’història, les Jornades Universitat-Societat i els seus premis han rebut el suport incondicional de la Universitat de València, del sector empresarial i de les administracions local, autonòmica i nacional, que han donat suport a aquest acte amb la presència dels seus més alts representants.

Els objectius

Reconèixer les millors pràctiques de col·laboració entre la Universitat de València i el seu entorn econòmic i social és l’objectiu dels Premis Universitat-Societat, organitzats pel Consell Social de la Universitat de València, òrgan universitari de participació de la societat valenciana en la Universitat de València. Al llarg de la jornada es lliuren dels Premis Universitat-Societat com a reconeixement a entitats i professionals per a aprofundir en les relacions universitat-empresa. 

Aquestes jornades compten amb una àmplia representació institucional del món de l’empresa i de la universitat; empresaris de reconegut prestigi, estudiants i personal docent de la Universitat de València que assisteixen cada any a les jornades.

PARTICIPA EN ELS PREMIS UNIVERSITAT-SOCIETAT

Descarrega-te’n les bases i presenta’t a la pròxima edició dels Premis Universitat-Societat organitzats pel Consell Social de la Universitat de València.