25 Premios Universitat-Societat

LLista de premiaTs

XIV Edició

Aquesta és la llista de premiats per categories i el resum en fotos de la jornada.

Universitat ValÈnciA

Investigació

J. María Peiró, Dep. Metodología, Psicobiología…

ACTIVITAT FORMATIVA DE POSTGRAU

MÁSTER EN DESARROLLO INFANTIL Y ATENCIÓN TEMPRANA

ASSOCIACIONS D'ESTUDIANTS

Jóvenes Investigadores Historiografía e H. Lengua

A la GESTIÓ UNIVERSITÀRIA

Oficina de Control Interno

QUALITAT I INNOVACIÓ DOCENT

Proyecto de la Facultad de Química. Luis E. Ochando

EmpresEs I EntiTATS

A la RECERCA I DESENVOLUPAMENT

Fundación para la Investigación del Hospital Clínico

A les PRÀCTIQUES EN EMPRESES

Ford España

A la TRAJECTÒRIA DE COL·LABORACIÓ

BANCO DE SANTANDER

GALERIA D'IMATGES